Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Water is de bron van alle leven.
Zonder water is geen leven mogelijk. drinkwater-11

Schoon drinkwater is de basis voor goede gezondheid.
O
ngeveer 1 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater.

Landbouw is de basis van voedselvoorziening.
Zonder water geen landbouw, zonder landbouw geen voedsel.

drinkwater-08

 

 

 

 

 

 


Toegang tot water wordt wel één van de rechten van de mens genoemd, evenals toegang tot voedsel, gezondheidszorg en onderwijs

Rechtvaardigheid in de verdeling van deze basisvoorzieningen is de basis voor een betere en duurzame toekomst, vooral voor de armen in de wereld.

Stichting WATER wil Werken Aan Toekomst En Rechtvaardigheid en werkt graag samen met iedereen die deze idealen deelt.

Klik hier voor de folder van Stichting WATER