Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Verantwoording

Wij vinden het belangrijk om inzicht te geven in de herkomst van onze inkomsten en waaraan wij deze hebben besteed.
In het menu links kunt u het jaar aanklikken waarover u meer informatie wilt inzien.

Op de andere pagina's van deze website vindt u veel informatie over de voortgang van de projecten die we hebben gesteund.
Klik voor uitgebreide informatie over deze projecten links op de menuknop Projecten.
Klik voor informatie over allerlei activiteiten in Nederland links op de menuknop Acitivteiten.

Uiteraard zijn wij altijd graag bereid nadere uitleg te geven.