Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarverslag 2008

In 2008 hebben wij twee keer verslag gedaan over het wel en wee van onze stichting in de vorm van Nieuwsbrieven.

Jaarverslag 2008

In 2008 hebben wij twee keer verslag gedaan over het wel en wee van onze stichting in de vorm van Nieuwsbrieven.

De inhoud van de eerste Nieuwsbrief was reeds in 2007 vastgesteld; wij hebben er ook in het Jaarverslag 2007 naar verwezen.
U opent deze Nieuwsbrief met de volgende link: Nieuwsbrief 1

In het najaar van 2008 hebben wij de tweede Nieuwsbrief in ons netwerk verspreid om te vertellen over het relevante werk van The Well Foundation Ethiopia.
Deze Nieuwsbrief opent u met de volgende link: Nieuwsbrief 2

Veruit het grootste deel van het geld dat wij beschikbaar kregen, hebben wij besteed aan voorzieningen voor schoon drinkwater. We konden de aanleg van 4 diepgeboorde waterpompen financieren waardoor zeker 5.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater.
Daarnaast hebben wij met kleine bedragen enkele projecten gesteund die gericht zijn op werkgelegenheid en inkomen.
In het projectenoverzicht vindt u een korte beschrijving. U opent dit overzicht met de link: Projectenoverzicht

Voor meer informatie over de ontwikkelingen binnen de verschillende projecten klikt u links op de menuknop 'Projecten'.

In 2008 hebben we van vele kanten financiële steun ontvangen. Dit was hartverwarmend. We noemen:

  • Van vele mensen ontvingen we een financiële bijdrage, van sommigen maandelijks.
  • Iemand vierde haar 60e verjaardag met een feest voor familie, vrienden en buren en vroeg als cadeau een bijdrage voor de Stichting WATER.
  • Iemand had goede zaken gedaan en bestemde eenderde van de winst voor Stichting WATER.
  • Iemand had met zijn bedrijf een goed jaar achter de rug en besloot een complete pomp te financieren.
  • Een bedrijf gaf een mooie bijdrage uit haar pot voor goede doelen.

Voor de cijfers in het financiële jaarverslag verwijzen wij verder naar de jaarrekening 2008, die u bereikt via de link: Jaarrekening 2008