Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarplan 2009

Voor 2009 heeft Stichting WATER besloten de gelden beschikbaar te stellen aan: The Well Foundation. Deze Foundation werkt in het noorden van Ethiopië rond de plaats Shire in de provincie Tigray.

Inhoudelijk Jaarverslag 2009

De Stichting is opgericht op 7 november 2007 te Huizen op initiatief van een achttal vrienden. Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd voor vier van hen.

Financieel Jaarverslag 2009

Bij de oprichting van de Stichting  hebben de bestuursleden zich zelf garant gesteld voor een jaarlijks minimumbedrag. Wij hadden toen nog geen vermoeden dat velen ons zouden gaan steunen met hun giften.
Nu wij na enkele jaren later terugkijken zijn wij blij verrast dat zo velen onze Stichting steunen zoals familieleden, vrienden en kennissen, bevriende instellingen.