Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarplan 2010

Voor 2010 heeft Stichting WATER besloten de gelden beschikbaar te stellen aan: The Well Foundation te Putten. Deze Foundation werkt in het noorden van Ethiopië rond de plaats Shire in de provincie Tigray.

Inhoudelijk Jaarverslag 2010

Zoals in het Jaarplan 2010 beschreven, hadden we dit jaar heel wat plannen. Met genoegen kunnen meedelen dat de meeste voornemens zijn gerealiseerd.