Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarplan 2011

Stichting WATER heeft besloten zich meer te concentreren op enkele activiteiten om voor die activiteiten betekenisvoller te kunnen zijn.

Inhoudelijk Jaarverslag 2011

Zoals in het Jaarplan 2011 beschreven staat, hebben wij ons in 2011 toegelegd op het financieren van basisvoorzieningen (zoals drinkwaterprojecten vanwege het grote effect op de gezondheid van mensen), voorlichting op het gebied van basisgezondheidszorg (voeding, hygiëne en sanitatie) en duurzame energie.
Ook voor 2011 hebben wij ons verbonden met The Well Foundation.

Financieel Jaarverslag 2011

Ook financieel gezien is 2011 een goed jaar geweest.