Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarplan 2012
Tijdens de november vergadering heeft het bestuur van Stichting WATER het Jaarplan 2012 als volgt vastgesteld.

Stichting WATER heeft een goed jaar achter de rug. Hieronder doen wij daar graag verslag van.

Samenvatting Jaarplan 2012

De belangrijkste doelstellingen voor 2012 waren:

-          Voldoende inkomsten realiseren om drie pompen te kunnen financieren

-          Proberen een extra pomp gefinancierd te krijgen met een bijdrage van Nacht van de Fooi

-          Van de burgerlijke gemeente Huizen een donatie te verwerven, gekoppeld aan de zogenaamde Verkoopactie Nieuwe Kerk.

-          € 15.000 aan fondsen werven

-          De actie in Steenwijkerland succesrijk vervolgen

Hieronder volgt een verslag van wat er gebeurd is in 2012

Algemeen

Stichting WATER heeft overeenkomstig het jaarplan 2012 de steun aan The Well Foundation Ethiopia gecontinueerd.

Eén van de bestuursleden van Stichting WATERmet brede ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is door The Well Foundation Ethiopia aangesteld als hun adviseur. Op deze wijze is Stichting WATER zeer nauw betrokken bij de projecten die de stichting financiert.

Stichting WATER bleef zich concentreren op de basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, maar volgt ook de ontwikkelingen met betrekking tot duurzame energie, zoals zonnepanelen, duurzame houtoventjes en biogas.

Activiteiten in Nederland

Steenwijkerland:

De gemeente Steenwijkerland stimuleert bewoners van de gemeente te investeren in activiteiten om duurzaam ontwikkelingswerk onder de aandacht te brengen. De gelden die dergelijke activiteiten opbrengen wordt verhoogd door Steenwijkerland en door Impulsis: 1 euro wordt 1+1+1= 3 euro.

Stichting WATER heeft overleg gehad met de gemeente Steenwijkerland en met Impulsis: De opbrengsten van Stichting WATER in de regio Steenwijkerland ( 2012-2013) vallen onder deze regeling.

Daarna is er een projectvoorstel geschreven en bij Impulsis ingediend voor de financiering van twee extra pompen en een bijdrage aan de organisatiekosten van The Well Foundation Ethiopia. De totale begroting van dit project bedraagt € 15.000,-. Hiervan moet Stichting WATER dus 1/3 bij elkaar brengen in Steenwijkerland.

Deze aanvraag is positief ontvangen en zal naar verwachting resulteren in een goedkeuring.

 • Zomer 2012: stalletje aan de weg bij een van de bestuursleden in Giethoorn: verkoop van waterflesjes met infomateriaal, verkoop van jam en sap e.d. De verkoop verliep zeer succesvol.
 • Contacten met de kringloopwinkel in Steenwijk resulteerden erin dat de kringloopwinkel Stichting WATER voor 2012 als één van de vijf goede doelen heeft gekozen. Een deel van de winst die de kringloopwinkel in 2012 maakt, zal dus voor Stichting WATER zijn.
 • Collecte opbrengst: Marknesse en Havelte
 • De inspanningen van de stichting om verenigingen te enthousiasmeren voor een lezing/presentatie van stichting WATER heeft één aanvraag opgeleverd: begin januari 2013 geeft stichting WATER een presentatie in Steenwijk bij de vrouwenvereniging De Passage.

Raamsdonkveer:

Relaties van een van de bestuursleden in Raamsdonkveer zijn zo enthousiast over het werk dat Stichting WATER in Ethiopië ondersteunt dat zij er met succes voor hebben gepleit dat de opbrengsten van alle activiteiten rond de herdenking van de watersnoodramp in 1953 voor Stichting WATER zullen zijn.

De bestuursleden van Stichting WATER zijn als speciale gasten uitgenodigd bij het bekendmaken van de opbrengst .

Huizen:

 • In december 2011 stond Stichting WATER centraal in de Verkoopactie van de Nieuwe Kerk. Dat leverde ruim € 2.000,- op. Zie Jaarverslag 2011. Stichting WATER heeft een aanvraag bij de burgerlijke gemeente Huizen ingediend om ook financieel bij te dragen. Deze aanvraag werd gehonoreerd met een bedrag van € 2.000,-, vrijwel een verdubbeling dus.
 • In juni 2012 organiseerden een aantal culinaire liefhebbers uit Huizen een Kuiertocht. De opbrengst was voor Stichting WATER. Een zeer geslaagd project. Samen met een grote particuliere gift en subsidie van de gemeente Huizen leverde het project de financiële middelen voor een nieuwe pomp op.
  De burgerlijke gemeente Huizen zal ook de opbrengst van deze actie verhoogd met € 2.000,-; dit bedrag zal begin 2013 uitbetaald worden.
 • De diaconie van de gemeente Eemnes heeft kennis genomen van deze acties in Huizen en van de activiteiten die Stichting WATER ondersteunt en besloot daarom ook een prachtige gift te geven.
 • Stichting WATER heeft van een Huizer onderneming reclamezendtijd gekregen op Groot Nieuws Radio 1008 AM (zie verslag 2011).

De spotjes zijn tot augustus 2012 te horen geweest. Dit spotje vergroot de naamsbekendheid van Stichting WATER op een prachtige manier.

Nijkerk:

 • Met veel inspanningen en enthousiasme heeft één van de bestuursleden met een vriend ‘garageverkopen’ van allerlei spullen georganiseerd. De spullen waren beschikbaar gesteld door een bevriende ondernemer. Een mooie opbrengst was het resultaat.

Renkum -Heelsum:

 • De PKN Renkum - Heelsum heeft een deel van de opbrengst van hun najaarsmarkt 2012 beschikbaar gesteld aan Stichting WATER. Stichting WATER was goed vertegenwoordigd op de markt en heeft een kraam ingericht om zich te presenteren en voorlichting te geven. Tevens werden er meer dan 100 flesjes water aan de man gebracht.

Helaas werd onze aanvraag voor een extra pomp bij de actie Nacht van de Fooi niet gehonoreerd.

Gerealiseerde projecten in 2012

In 2012 was er ruim voldoende budget om de bouw van vier pompen te financieren, één meer dan we ons in het Jaarplan 2013 hadden voorgenomen.

De boormaatschappij heeft in december de boringen verricht.

We kunnen er van uitgaan dat door de financiering van Stichting WATER ongeveer 5.000 mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater op relatief korte afstand.

Maar natuurlijk moeten wij er aan toe voegen dat Stichting WATER dit alleen kon dankzij uw ruimhartige donaties.

Financieel

Naast bovenstaande giften en donaties heeft stichting WATER van vele particulieren giften ontvangen. Speciale giften ontvingen wij van een bruidspaar dat zijn 50-jarig huwelijksfeest vierde en van iemand die zijn 60e verjaardag vierde.

Uiteraard zijn wij ook heel dankbaar voor de trouwe donateurs die zo de financiële basis vormen voor de inkomsten van Stichting WATER.

De totale inkomsten in 2012 bedroegen het prachtige bedrag van € 28.440,87, aanzienlijk meer dan wij aanvankelijk voor mogelijk hadden gehouden.

De reserves per 31-12-2012 zijn opgelopen tot € 16.259,02. Daarmee kunnen we met een gerust hart 2013 in.

Zie voor details de Jaarrekening 2012.

Slotwoord:

Aan het einde van 2012 blijkt dat Stichting WATER een geweldig jaar heeft gehad. De stichting heeft zich op vele manieren en op vele plaatsen kunnen presenteren en voorlichting kunnen geven.

De Stichting heeft van particulieren en instellingen veel fondsen ontvangen. Daarnaast zijn er een aantal zeer goed geslaagde activiteiten geweest, waarbij de opbrengst bestemd was voor Stichting WATER.

Dit alle stemt ons tot grote dankbaarheid en motiveert ons om enthousiast verder te gaan.

Jaarrekening 2012

Als u deze link aanklikt, wordt de Jaarrekening 2012 geopend.

Jaarrekening