Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Voor het jaar 2016 heeft het bestuur van Stichting WATER zich het volgende voorgenomen:

 

 1. Zoals uitgelegd in het Jaarverslag 2015 hebben wij besloten te stoppen met het financierenThe Well foundation Ethiopia. Mede op advies van ICCO (Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking) hebben wij vervolgens een relatie opgebouwd met de Oromo Self Reliance Association (OSRA). Oromo is een grote regio ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba. We hebben voor OSRA gekozen vanwege hun reputatie en ervaring. Ook is voor ons belangrijk dat ze een echte Ethiopische organisatie zijn. Zij kennen de lokale cultuur en behoeftes van binnenuit.
  Onze bijdrage aan het werk van OSRA in 2015 is besteed aan een WASH-project voor een dorpsgemeenschap in de buurt van Waliso, ongeveer 80 km ten zuidwesten van Addis Abeba.
  Zie eventueel: www.osraethiopia.org

 2. WASH staat voor:  WAter, Sanitation and Hygiene. Ook in 2016 zullen wij kiezen voor deze focus in de activiteiten die wij financieren.

 3. In 2016 hebben wij een werkbezoek gepland aan OSRA. Twee bestuursleden zullen volgens dat plan het gefinancierde project bezoeken, gesprekken hebben met de nationale staf en het bestuur en de lokale staf. Tevens zijn bezoeken gepland aan projecten van OSRA in enkele andere dorpsgemeenschappen.
  De bedoeling is om voldoende gegevens en indrukken te verzamelen om een verantwoord besluit te kunnen nemen over het wel of niet continueren van onze ondersteuning van OSRA.

 4. Tevens is een bezoek aan de Family Service Association – Ethiopia (FSA) gepland die opvang, bijstand en begeleiding biedt aan fysiek misbruikte meisjes en jonge vrouwen. Ook worden schoolmaaltijden verstrekt aan enkele tientallen kinderen uit de armste gezinnen. Het kantoor functioneert tevens als een blijf-van-mijn-lijf huis. Sociaal zwakke gezinnen worden geholpen hun leefomstandigheden te verbeteren.
  Als onze indrukken tijdens het werkbezoek bevestigd worden, zullen we weer een relatief klein bedrag aan deze organisatie doneren.
  Zie eventueel www.fas-ned.nl.

 5. Wij streven naar een bedrag van € 16.000,- aan inkomsten.

 6. Wij zullen graag aan groepen en individuen nadere informatie verschaffen over Ethiopië en de projecten die Stichting WATER daar ondersteunt.