Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Jaarverslag 2007

Zoals elders op deze website nader uiteengezet, hebben wij in 2007 het initiatief genomen om Stichting WATER op te richten.
We hebben ons in 2007 verder verdiept in mogelijke projecten en na rijp beraad hebben wij besloten voorlopig onze steun te geven aan het werk van The Well Foundation in Ethiopië. Wij kwamen tot de conclusie dat deze stichting goed werk verricht dat passend bij onze doelstellingen en opvattingen.

Als bestuursleden hebben wij  besloten om jaarlijks zelf een substantieel bedrag aan stichting WATER te doneren om er zeker van te zijn daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan.
Wij hebben ook in onze directe omgeving verteld over ons initiatief. Tevens hebben wij gewerkt aan een nieuwsbrief waarin ons initiatief nader werd toegelicht.

Hoewel deze Nieuwsbrief eerst in het voorjaar van 2008 klaar was, verwijzen wij er toch op deze plek naar. Het was  immers dit verhaal dat direct al velen in onze omgeving zo enthousiast maakte en waardoor zij gemotiveerd werden mee te doen.
Via deze link Nieuwsbrief 1 opent u deze Nieuwsbrief.

Wij waren erg blij dat wij een vliegende start konden maken. We hebben The Well Foundation financieel ondersteund door één waterpomp te financieren, waardoor zo´n 2.000 mensen duurzaam toegang kregen tot schoon drinkwater.
Zie voor verdere informatie over deze drinkwaterprojecten en de directe betekenis ervan voor de mensen links op deze site bij de menuknop ´Projecten´.

Voor een financiële verantwoording wordt u verwezen naar de Jaarrekening 2007 die u met de volgende link bereikt: Jaarrekening 2007.

Verantwoording

De steun van Stichting WATER  aan het werk van The Well Foundation Ethiopia  verloopt via de Nederlandse stichting The Well Foundation, de initiatiefnemer van de Ethiopische Stichting.
Wij onderhouden intensieve contacten met The Well Foundation en voelen ons zo direct betrokken bij de uitvoering van het werk. Eén van onze bestuursleden die 25 jaar ervaring heeft in ontwikkelingswerk, is inmiddels als adviseur bij The Well Foundation betrokken.

Op de website www.thewellfoundation.nl vindt u meer informatie over de Nederlandse Stichting.