Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Stichting WATER acht zichzelf niet in staat en vindt het ook niet haar rol om zelfstandig ontwikkelingsinitiatieven te ontwikkelen en uit te voeren in ontwikkelingslanden.
Wij vinden dat dit met name de verantwoordelijkheid is van de mensen in ontwikkelingslanden en hun vertegenwoordigers. Onze rol is het ondersteunen van hun initiatieven.
Wij werken daarom, waar mogelijk en relevant, samen met andere organisaties, zowel in Nederland als in het betreffende ontwikkelingsland.

Stichting WATER heeft er de eerste jaren voor gekozen om samen te werken met de Nederlandse The Well Foundation en haar partnerorganisatie The Well Foundation Ethiopia.The Well Foundation Ethiopia is in 2005 in Shire, in het noorden van Ethiopia gestart met een ontwikkelingsproject, gericht op plattelandsontwikkeling. Wij hebben jarenlang constructief met The Well foundation samengewerkt, met name op het gebied van Drinkwater, Satatie en Hygiëne.
In 2014 hebben wij de relatie met The Well foundation beëindigd. Onze opvattingen betreffende bestuurlijk, organisatorisch en programmatisch beleid waren te ver uit elkaar gelopen. Zie voor verdere uitleg ons Jaarverslag 2014, elders op deze website.

Stichting WATER heeft, mede op advies van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO), een nieuwe partner gevonden in Ethiopië: OSRA, Oromo Self Reliance Association.
Oromo is een provincie ten zuidwesten van Addis Ababa. Wij zijn bezig die relatie op te bouwen en hebben het eerste project inmiddels goedgekeurd.
Zie voor meer informatie hun website: www.osraethiopia.org .

Ook met de Family Service Association (FSA) hebben wij een relatie opgebouwd. Hoewel het een sympathieke organisatie betreft met relevante activiteiten, passen hun doelstellingen niet zo goed bij die van Stichting WATER, Daarom blijft blijft deze relatie financieel gezien van kleinere omvang.
Zie voor meer informatie hun website:
www.fsa-ned.nl .

De relatie met Impulsis is van groot belang voor Stichting WATER.
Impulsis is een initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie en geeft ons toegang tot de kennis en ervaring van deze organisaties. 

Stichting WATER heeft van de belastingdienst de status Algemeen Nut Beogende Instelling gekregen, de zogenaamde ANBI-status.
Hierdoor mogen alle giften aan Stichting WATER bij de inkomstenbelasting afgetrokken van het bruto inkomen onder het kopje ‘Giften’.
Zie eventueel op: www.anbi.nl