Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat wij als gelijke mensen zijn geschapen en dat wij geroepen zijn tot barmhartigheid en gerechtigheid. Wij hebben verantwoordelijkheid gekregen voor onze naasten. Daartoe moeten wij de aarde als goede rentmeesters bewerken en bewaren. 
 
Doelstellingen

In de statuten van Stichting WATER staat:

Stichting WATER stelt zich ten doel het duurzaam verbeteren van de levenssituatie van groepen van arme mensen en hun organisaties in ontwikkelingslanden. Dit met respect voor de lokale cultuur.

 De stichting WATER tracht haar doel te bereiken door

  1. geld beschikbaar te stellen voor duurzame, betaalbare projecten in ontwikkelingslanden;
  2. aan te sluiten bij bestaande kleinschalige projecten, die gericht zijn op het verbeteren van de primaire basisvoorwaarden van de leefgemeenschap.