Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

Sinds haar oprichting heeft Stichting WATER al een flink aantal projecten kunnen financieren.
Wij hebben tot medio 2014 projecten gefinancierd die uitgevoerd werden door The Well Foundation Ethiopia. Tijdens ons bezoek in 2009 hebben we gezien dat hun water- en sanitatieprojecten effectief zijn.
The Well Foundation voert deze projecten uit rond Shire, een plattelandstadje in het noorden van Ethiopië.KaartEthiopimetShireenOSRA

In 2014 hebben wij onze relatie met The Well foundation beëindigd (zie voor uitleg ons Jaarverslag 2014) er voor gekozen een andere organisatie te ondersteunen, mede op advies van de Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO). De keus is gevallen op de Oromo Self Reliance Association (OSRA). Oromo is een groot district ten zuidwesten van de hoofdstad Addis Abeba.

Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat beschikbaarheid van basisvoorzieningen voor schoon Drinkwater en goede voorzieningen voor Sanitatie en Hygiëne een groot positief effect hebben op de gezondheidssituatie, vooral van de kinderen. Daarnaast betekenen de drinkwatervoorzieningen dicht bij huis een grote ontlasting van de vrouwen en meisjes, die traditioneel verantwoordelijk zijn voor het halen van water.

Hoewel beschikbaarheid van water een cruciale voorwaarde is voor ontwikkeling, moet er natuurlijk wel veel meer gebeuren. Denk aan verbetering van de landbouw, verwerking van landbouwproducten, stimuleren van werkgelegenheid en ondernemerschap, verbeteren van de voedingdssituatie etc. Een beperkt deel van onze middelen hebben wij dan ook beschikbaar gesteld voor deze noodzakelijke activiteiten. Zie hiervoor het voorbeeld van Druppelirrigatie.

Op de vervolgpagina's vindt u uitgebreide informatie over elk van de projecten. Die kunt u in het menu aan de linkerkant aanklikken.