Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

 

Stichting WATER heeft in 2015 en 2015 een bescheiden bijdrage gegeven aan de Family Service Association (FSA).
Tijdens ons werkbezoek in 2016 hebben wij deze organisatie kort bezocht en kennis gemaakt met enkele stafleden.

Wat is FSA Ethiopia

Familie Service Associatie (FSA) is een niet-regeringsgebonden, onpartijdige organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie is in 2000 door ’n groep Ethiopische vrijwilligers opgezet. Deze vrijwilligers hebben een ruime ervaring op het gebied van gender, sociaal werk, RH/FP en HIV/AIDS en andere multi-sectorale ontwikkelingsterreinen.

FSA werd in 2006 wettelijk geregistreerd bij het Ministerie van Justitie en in 2010 (met nr. 0622) opnieuw geregistreerd onder de nieuwe “Charities and Societies Law”. Hun licentie werd in 2013 vernieuwd. FSA werd opgezet om een antwoord te vinden op het toenemende geweld tegen vrouwen (VAW) en kinderen. De organisatie draagt ook bij aan het oplossen van socio-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de maatschappij om zo de kern van de maatschappij, het gezin, te beschermen

FSA Ethiopia heeft ’n driejarig Strategisch Actieplan (SPM) dat de richting bepaalt en helpt in de ontwikkeling van daadwerkelijke actie. Ook voorziet dit plan in het opzetten en uitvoeren van ’n controle- en evaluatie systeem. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de rubriek FSA Ethiopia.

FSA Nederland

Het idee om de stichtig FSA Nederland op te richten ontstond in november 2010 toen de directeur van FSA Ethiopia, Lettegabriel Hailu, in Nederland op werkbezoek was. Zij kwam hier met name om fondsen te werven voor het werk dat FSA Ethiopie doet in Addis Abeba; het opvangen, bijstaan en begeleiden van fysiek misbruikte vrouwen en meisjes.

Op dat moment hadden veel medefinancieringsorganisaties in Nederland last van de bezuinigingen. Desondanks was er een klein groepje mensen die zich vanuit Nederland op vrijwillige basis in wilden zetten voor de noden van FSA Ethiopia. Vanaf februari 2011 staat de stichting FSA Nederland bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
Zie voor meer informatie:  www.fsa-ned.nl

Indrukken en vervolg

(tekst volgt nog)