Stichting WATER in actie

Wij zijn erg blij met de vele donaties van familie, vrienden en bekenden. 

Wij proberen ook het werk dat Stichting WATER ondersteunt onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36

In Ethiopië is het zorgen voor drinkwater de verantwoordelijkheid van vrouwen en meisjes. Zij hebben hieraan een fysiek erg zware en zeer tijdrovende dagelijkse taak aan. Het water dat gevonden wordt is meestal van slechte kwaliteit, met alle gevolgen voor de gezondheid van dien, vooral bij de kinderen.

drinkwater 05

Voor drinkwater worden diepe gaten geboord, tot 60 meter diep en meer. Daarop wordt een handbediende waterpomp gemonteerd. Deze pompen staan dicht bij de gemeenschappen.
De gemeenschap stelt iemand aan als beheerder van de pomp. Dit is vrijwel altijd een vrouw. Zij krijgt daarvoor een maandelijkse vergoeding, die betaald wordt uit de maandelijkse financiële bijdragen van de gebruikers. Ook onderhoud en vervanging wordt uit het opgebouwde fonds betaald.
(Zie ook bij Sanitatie en Hygiëne.)

drinkwater 06

 

De drinkwaterpompen worden daarna in de gemeenschap overgedragen aan het zogenaamde 'water committee'.

 

Stichting WATER heeft tot medio 2014 jaarlijks geld beschikbaar gesteld aan The Well Foundation Ethiopia om enkele drinkwaterpompen aan te leggen. Het aantal mensen dat profiteert van deze drinkwaterpompen was niet altijd eenvoudig te achterhalen. Duidelijk is wel dat in de eerste jaren (2007) het aantal aanzienlijk groter was dan in 2014. Dit komt omdat de dichtheid van beschikbare pompen is toegenomen. De lokale overheid bouwt bijvoorbeeld ook drinkwatervoorzieningen.
In 2007 was de schatting (van de lokale overheid en lokale organisatie) dat er 1500 mensen van elke pomp gebruik maakten. De evaluatie in 2014 wees uit dat elke pomp dagelijks gebruikt wordt door ongeveer 450 mensen.
Door Stichting WATER zijn er 21 pompen in een gemeenschap gerealiseerd.

Pompbijschool

 

 

Bij scholen worden de pompen intensiever gebruikt. Het aantal leerlingen en medewerkers is daar gemiddeld ongeveer 1000 per pomp. 
Stichting WATER kon bij 6 scholen een drinkwaterpomp realiseren.

 

 

 

Tot medio 2014 heeft Stichting WATER 27 diepgeboorde drinkwaterpompen gefinancierd. het totaal aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is dan ongeveer 15.500.
Uit de genoemde evaluatie bleek dat slechts één pomp niet goed functioneerde.
Een pomp kost ongeveer € 7.500,- (prijzen 2013). Per persoon komt dit eenmalig neer op ongeveer € 13,-- per persoon, een klein bedrag gezien de grote positieve effecten en mede gezien het feit dat die positieve effecten vele jaren bereikt worden.

De positieve effecten zijn veelvoudig:

  • Water-gerelateerde ziektes (bijvoorbeeld diarhee) komen veel minder voor; vooral minder worminfecties bij kinderen
  • Kinderen zijn minder ziek, dus gaan regelmatiger naar school
  • Ook volwassenen zijn minder ziek, dus productiever
  • Vrouwen en meisjes besparen veel tijd, die nu anders gebruikt kan worden
  • Vrouwen en meisjes worden veel minder zwaar belast, vooral minder rugklachten
  • Er wordt bespaard op kosten voor gezondheid
  • De opgebouwde gemeenschapsorganisatie kan ook andere ontwikkelingsactiviteiten ter hand nemen

Bekijkt u ook eens de foto's in het Foto-album 'Drinkwater'.